Prehľad o organizácii
EUROJET, s.r.o.
Sobôtka VII/34, 979 01 Rimavská Sobota
36635766
2021958037
Nemá
nezistený
09.03.2005
02.02.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod EUROJET, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROJET, s.r.o.


Konateľ EUROJET, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROJET, s.r.o.


Predmet činnosti EUROJET, s.r.o.


Kataster EUROJET, s.r.o.


Skrátené výkazy EUROJET, s.r.o.