Prehľad o organizácii
RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
36635782
2021977573
Nemá
nezistený
09.03.2005
01.02.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,25
0,33
3,71
23,6 %
63,3 tis. €
187 tis. €
0,25
N/A
N/A

Zisk RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.


2014
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.


2014
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,76
0,15
4,17

Zisk pred zdanením RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.


2014
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.


2014
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.


Konateľ RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.


Predmet činnosti RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.


Kataster RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.


Skrátené výkazy RADOVAN WOOD COMPANY, s.r.o.