Prehľad o organizácii
VyrSoft s.r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
36635791
2021961590
SK2021961590
3-4 zamestnanci
09.03.2005
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,2
-0,31
4,91
34,1 %
-10,5 tis. €
-165,1 %
2022/2021
91,2 tis. €
-12,3 %
2022/2021
-0,2
-194,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VyrSoft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby VyrSoft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
5,13
0,66
0,11
3,74

Zisk pred zdanením VyrSoft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA VyrSoft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VyrSoft s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VyrSoft s.r.o.


Konateľ VyrSoft s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VyrSoft s.r.o.


Predmet činnosti VyrSoft s.r.o.


Kataster VyrSoft s.r.o.


Skrátené výkazy VyrSoft s.r.o.