Prehľad o organizácii
RODOF, spol. s r.o.
Svätoplukova 423/32, 979 01 Rimavská Sobota
36635804
2021976704
Nemá
5-9 zamestnancov
22.03.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,11
-0,15
6,72
24,5 %
-2,93 tis. €
-159,1 %
2022/2021
46 tis. €
17,3 %
2022/2021
-0,11
-182,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk RODOF, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby RODOF, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
40 tis. €
38 tis. €
transparex.sk
2,84
0,75
0,04
4,55

Zisk pred zdanením RODOF, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA RODOF, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod RODOF, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RODOF, spol. s r.o.


Konateľ RODOF, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RODOF, spol. s r.o.


Predmet činnosti RODOF, spol. s r.o.


Kataster RODOF, spol. s r.o.


Skrátené výkazy RODOF, spol. s r.o.