Prehľad o organizácii
Admin Services s.r.o.
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
36635812
2021971204
SK2021971204
nezistený
10.03.2005
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,31
0,27
79,4 %
6,8 tis. €
-54,3 %
2022/2021
45,7 tis. €
-7,1 %
2022/2021
0,06
-56,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Admin Services s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Admin Services s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,21
n/a
1,71

Zisk pred zdanením Admin Services s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Admin Services s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Admin Services s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Admin Services s.r.o.


Konateľ Admin Services s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Admin Services s.r.o.


Predmet činnosti Admin Services s.r.o.


Kataster Admin Services s.r.o.


Skrátené výkazy Admin Services s.r.o.