Prehľad o organizácii
VIVO Soft s.r.o.
980 02 Hodejovec
36635821
2021964747
Nemá
1 zamestnanec
10.03.2005
Počítačové programovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,02
-0,3
-95,5 %
-2,73 tis. €
-356,3 %
2022/2021
N/A
-0,03
-413 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VIVO Soft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby VIVO Soft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
26,48
1,95
n/a
-1,04

Zisk pred zdanením VIVO Soft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA VIVO Soft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VIVO Soft s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VIVO Soft s.r.o.


Konateľ VIVO Soft s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VIVO Soft s.r.o.


Predmet činnosti VIVO Soft s.r.o.


Kataster VIVO Soft s.r.o.


Skrátené výkazy VIVO Soft s.r.o.