Prehľad o organizácii
BANY s.r.o.
Námestie Š. Moyzesa 2, 974 01 Banská Bystrica
36635839
2021987814
Nemá
nezistený
10.03.2005
10.06.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0,09
0,05
127,9 %
-7,44 tis. €
37,3 %
2015/2014
12,1 tis. €
22,2 %
2015/2014
-0,02
41,5 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk BANY s.r.o.


2014
2015
-7 tis. €
-8 tis. €
-9 tis. €
-10 tis. €
-11 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby BANY s.r.o.


2014
2015
13 tis. €
12 tis. €
11 tis. €
10 tis. €
9 tis. €
transparex.sk
-12,09
-0,28
0,14
0,42

Zisk pred zdanením BANY s.r.o.


2014
2015
-6 tis. €
-7 tis. €
-8 tis. €
-9 tis. €
-10 tis. €
-11 tis. €
transparex.sk

EBITDA BANY s.r.o.


2014
2015
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BANY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BANY s.r.o.


Konateľ BANY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BANY s.r.o.


Predmet činnosti BANY s.r.o.


Kataster BANY s.r.o.


Skrátené výkazy BANY s.r.o.