Prehľad o organizácii
AngloSlovakia s.r.o.
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
36635847
2021960501
Nemá
nezistený
10.03.2005
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,23
0,51
27,9 %
1,87 tis. €
3,05 tis. €
0,04
N/A
N/A

Zisk AngloSlovakia s.r.o.


2015
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AngloSlovakia s.r.o.


2015
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,37
n/a
1,15

Zisk pred zdanením AngloSlovakia s.r.o.


2015
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AngloSlovakia s.r.o.


2015
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AngloSlovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AngloSlovakia s.r.o.


Konateľ AngloSlovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AngloSlovakia s.r.o.


Predmet činnosti AngloSlovakia s.r.o.


Kataster AngloSlovakia s.r.o.


Skrátené výkazy AngloSlovakia s.r.o.