Prehľad o organizácii
LANTECH TRADE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36635855
2021961018
Nemá
nezistený
11.03.2005
03.04.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod LANTECH TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LANTECH TRADE, s.r.o.


Konateľ LANTECH TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LANTECH TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti LANTECH TRADE, s.r.o.


Kataster LANTECH TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy LANTECH TRADE, s.r.o.