Prehľad o organizácii
A.R.E.S. s.r.o.
Bernolákova 29, 974 01 Banská Bystrica
36635863
2021961447
Nemá
nezistený
11.03.2005
15.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod A.R.E.S. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A.R.E.S. s.r.o.


Konateľ A.R.E.S. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A.R.E.S. s.r.o.


Predmet činnosti A.R.E.S. s.r.o.


Kataster A.R.E.S. s.r.o.


Skrátené výkazy A.R.E.S. s.r.o.