Prehľad o organizácii
TINA CONSULTING s. r. o.
Trieda SNP 1407/46, 974 01 Banská Bystrica
36635871
2021967431
Nemá
nezistený
14.03.2005
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-7,71
3,19
341,7 %
-19,3 tis. €
-1 658,6 %
2022/2021
2,5 tis. €
-40,5 %
2022/2021
-7,71
-16 812,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TINA CONSULTING s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby TINA CONSULTING s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
-0,91
-2,42
1
0,29

Zisk pred zdanením TINA CONSULTING s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA TINA CONSULTING s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TINA CONSULTING s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TINA CONSULTING s. r. o.


Konateľ TINA CONSULTING s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TINA CONSULTING s. r. o.


Predmet činnosti TINA CONSULTING s. r. o.


Kataster TINA CONSULTING s. r. o.


Skrátené výkazy TINA CONSULTING s. r. o.