Prehľad o organizácii
Ludovika Energy, s.r.o.
Hroncova 2, 040 01 Košice - mestská časť Sever
36635880
2021981478
SK2021981478
1 zamestnanec
11.03.2005
Geologický prieskum
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,01
0,8 %
-10 tis. €
-8,1 %
2022/2021
N/A
-0
-8,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Ludovika Energy, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby Ludovika Energy, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
12,01
0,99
n/a
0,04

Zisk pred zdanením Ludovika Energy, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA Ludovika Energy, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Ludovika Energy, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ludovika Energy, s.r.o.


Konateľ Ludovika Energy, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Ludovika Energy, s.r.o.


Prokurista Ludovika Energy, s.r.o.


Predmet činnosti Ludovika Energy, s.r.o.


Kataster Ludovika Energy, s.r.o.


Skrátené výkazy Ludovika Energy, s.r.o.