Prehľad o organizácii
FUN TRANS, s.r.o.
Fiľakovské Kováče 3, 986 01 Fiľakovské Kováče
36635898
2021965429
Nemá
nezistený
11.03.2005
24.10.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod FUN TRANS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FUN TRANS, s.r.o.


Konateľ FUN TRANS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FUN TRANS, s.r.o.


Prokurista FUN TRANS, s.r.o.


Predmet činnosti FUN TRANS, s.r.o.


Kataster FUN TRANS, s.r.o.


Skrátené výkazy FUN TRANS, s.r.o.