Prehľad o organizácii
LASTMEDIA, s.r.o.
Kurtáň 325, 986 01 Fiľakovské Kováče
36635901
2021961810
SK2021961810
3-4 zamestnanci
11.03.2005
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-38,84
0,51
0
7 723,1 %
-82,3 tis. €
-369,2 %
2022/2021
8,96 tis. €
-98,6 %
2022/2021
-38,84
-12 716,3 %
2022/2021
3,68 tis. €
N/A

Zisk LASTMEDIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby LASTMEDIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
-24,33
-76,23
0,22
0,01

Zisk pred zdanením LASTMEDIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA LASTMEDIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod LASTMEDIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LASTMEDIA, s.r.o.


Konateľ LASTMEDIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LASTMEDIA, s.r.o.


Predmet činnosti LASTMEDIA, s.r.o.


Kataster LASTMEDIA, s.r.o.


Skrátené výkazy LASTMEDIA, s.r.o.