Prehľad o organizácii
FUNGAME 303 s.r.o.
Zvolenská cesta 145, 974 05 Banská Bystrica
36635910
2021961513
Nemá
nezistený
11.03.2005
01.01.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod FUNGAME 303 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FUNGAME 303 s.r.o.


Konateľ FUNGAME 303 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FUNGAME 303 s.r.o.


Predmet činnosti FUNGAME 303 s.r.o.


Kataster FUNGAME 303 s.r.o.


Skrátené výkazy FUNGAME 303 s.r.o.