Prehľad o organizácii
Partner Sped s.r.o.
Hontianska cesta 5, 936 01 Šahy
36635928
2021976638
SK2021976638
3-4 zamestnanci
15.03.2005
Ost.pomoc.čin.v doprave
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,03
0,74
61,2 %
9,48 tis. €
-55,3 %
2022/2021
1,56 mil. €
98,1 %
2022/2021
0,01
-64,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Partner Sped s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Partner Sped s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
42,28
0,39
0,22
1,49

Zisk pred zdanením Partner Sped s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Partner Sped s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Partner Sped s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Partner Sped s.r.o.


Konateľ Partner Sped s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Partner Sped s.r.o.


Predmet činnosti Partner Sped s.r.o.


Kataster Partner Sped s.r.o.


Skrátené výkazy Partner Sped s.r.o.