Prehľad o organizácii
SOPHISTIC INVESTMENT a.s.
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
36635936
2021960677
SK2021960677
5-9 zamestnancov
12.03.2005
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,07
0,02
68,6 %
95,2 tis. €
-78,6 %
2022/2021
559 tis. €
-62,7 %
2022/2021
0,02
-79,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SOPHISTIC INVESTMENT a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby SOPHISTIC INVESTMENT a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
4,77
0,31
1,2
1,36

Zisk pred zdanením SOPHISTIC INVESTMENT a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA SOPHISTIC INVESTMENT a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SOPHISTIC INVESTMENT a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOPHISTIC INVESTMENT a.s.


Predstavenstvo SOPHISTIC INVESTMENT a.s.


Člen dozorného orgánu SOPHISTIC INVESTMENT a.s.


Predmet činnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s.


Kataster SOPHISTIC INVESTMENT a.s.


Skrátené výkazy SOPHISTIC INVESTMENT a.s.