Prehľad o organizácii
BENBEN.SK s.r.o.
Cementárenská cesta 4635/4, 974 01 Banská Bystrica
36635944
2021975560
Nemá
0 zamestnancov
12.03.2005
Prenájom automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,16
-0,03
0,01
614,7 %
724 €
-61,3 %
2022/2021
5,26 tis. €
25,7 %
2022/2021
0,16
-88,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BENBEN.SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby BENBEN.SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5,5 tis. €
5 tis. €
4,5 tis. €
4 tis. €
3,5 tis. €
3 tis. €
transparex.sk
-3,41
-5,15
0,78
0,16

Zisk pred zdanením BENBEN.SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA BENBEN.SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BENBEN.SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BENBEN.SK s.r.o.


Konateľ BENBEN.SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BENBEN.SK s.r.o.


Predmet činnosti BENBEN.SK s.r.o.


Kataster BENBEN.SK s.r.o.


Skrátené výkazy BENBEN.SK s.r.o.