Prehľad o organizácii
HELPACK, spol. s r.o.
Železničná 8, 977 01 Brezno
36635961
2021965594
Nemá
nezistený
15.03.2005
18.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod HELPACK, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HELPACK, spol. s r.o.


Konateľ HELPACK, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HELPACK, spol. s r.o.


Predmet činnosti HELPACK, spol. s r.o.


Kataster HELPACK, spol. s r.o.


Skrátené výkazy HELPACK, spol. s r.o.