Prehľad o organizácii
Dekros, s.r.o.
SNP 596/143, 965 01 Žiar nad Hronom
36635979
2021964230
Nemá
nezistený
15.03.2005
31.07.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Dekros, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Dekros, s.r.o.


Konateľ Dekros, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Dekros, s.r.o.


Predmet činnosti Dekros, s.r.o.


Kataster Dekros, s.r.o.


Skrátené výkazy Dekros, s.r.o.