Prehľad o organizácii
JOBS UK s.r.o.
Námestie SNP 14, 974 01 Banská Bystrica
36635987
2021961579
Nemá
nezistený
15.03.2005
05.01.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod JOBS UK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JOBS UK s.r.o.


Konateľ JOBS UK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JOBS UK s.r.o.


Predmet činnosti JOBS UK s.r.o.


Kataster JOBS UK s.r.o.


Skrátené výkazy JOBS UK s.r.o.