Prehľad o organizácii
ODOR - GAS, s.r.o.
Cerovo 229, 985 58 Radzovce
36636011
2021970170
SK2021970170
nezistený
17.03.2005
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
-0,08
1,62
42,2 %
-455 €
-379,1 %
2022/2021
5,4 tis. €
-24,5 %
2022/2021
-0,04
-404,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ODOR - GAS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby ODOR - GAS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk
0,89
0,58
0,18
2,37

Zisk pred zdanením ODOR - GAS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA ODOR - GAS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ODOR - GAS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ODOR - GAS, s.r.o.


Konateľ ODOR - GAS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ODOR - GAS, s.r.o.


Predmet činnosti ODOR - GAS, s.r.o.


Kataster ODOR - GAS, s.r.o.


Skrátené výkazy ODOR - GAS, s.r.o.