Prehľad o organizácii
Geodetické služby s.r.o.
SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom
36636029
2021965297
SK2021965297
3-4 zamestnanci
21.03.2005
Geodetické činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,05
2,82
46,9 %
1,86 tis. €
-92,2 %
2022/2021
152 tis. €
8,8 %
2022/2021
0,03
-90,1 %
2022/2021
352 tis. €
N/A

Zisk Geodetické služby s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Geodetické služby s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
5,81
0,53
0,05
3,06

Zisk pred zdanením Geodetické služby s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Geodetické služby s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Geodetické služby s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Geodetické služby s.r.o.


Konateľ Geodetické služby s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Geodetické služby s.r.o.


Predmet činnosti Geodetické služby s.r.o.


Kataster Geodetické služby s.r.o.


Skrátené výkazy Geodetické služby s.r.o.