Prehľad o organizácii
Eea system, s.r.o.
Novozámocká 3209/11, 960 01 Zvolen
36636037
2021962283
Nemá
nezistený
17.03.2005
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
19 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Eea system, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby Eea system, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
23,37
0,81
n/a
1,19

Zisk pred zdanením Eea system, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Eea system, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Eea system, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Eea system, s.r.o.


Konateľ Eea system, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Eea system, s.r.o.


Predmet činnosti Eea system, s.r.o.


Kataster Eea system, s.r.o.


Skrátené výkazy Eea system, s.r.o.