Prehľad o organizácii
AUDIOFON, s.r.o.
Kapitána Jaroša 3A/14093, 974 11 Banská Bystrica
36636045
2021981412
SK2021981412
5-9 zamestnancov
17.03.2005
Maloobch.so zdravot.pom.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,35
0,59
76,5 %
102 tis. €
152,8 %
2022/2021
2,47 mil. €
52,2 %
2022/2021
0,08
45,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AUDIOFON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby AUDIOFON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
43,08
0,23
0,15
1,29

Zisk pred zdanením AUDIOFON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA AUDIOFON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AUDIOFON, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUDIOFON, s.r.o.


Konateľ AUDIOFON, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUDIOFON, s.r.o.


Predmet činnosti AUDIOFON, s.r.o.


Kataster AUDIOFON, s.r.o.


Skrátené výkazy AUDIOFON, s.r.o.