Prehľad o organizácii
3A DENTAL DESIGN s.r.o.
ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica
36636053
2021977419
SK2021977419
3-4 zamestnanci
17.03.2005
Zubná lekárska prax
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,15
-0,52
0,2
128,2 %
21,5 tis. €
154,1 %
2022/2021
116 tis. €
37,1 %
2022/2021
0,15
162,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk 3A DENTAL DESIGN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby 3A DENTAL DESIGN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
-6,21
-0,28
0,11
0,68

Zisk pred zdanením 3A DENTAL DESIGN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA 3A DENTAL DESIGN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod 3A DENTAL DESIGN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie 3A DENTAL DESIGN s.r.o.


Konateľ 3A DENTAL DESIGN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. 3A DENTAL DESIGN s.r.o.


Predmet činnosti 3A DENTAL DESIGN s.r.o.


Kataster 3A DENTAL DESIGN s.r.o.


Skrátené výkazy 3A DENTAL DESIGN s.r.o.