Prehľad o organizácii
Družstvo FAMILY
Dúbravská cesta 671/21, 990 01 Veľký Krtíš
36636061
2021963141
Nemá
nezistený
17.03.2005
08.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Družstvo FAMILY


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Družstvo FAMILY


Štatutárny orgán Družstvo FAMILY


Predmet činnosti Družstvo FAMILY


Kataster Družstvo FAMILY


Skrátené výkazy Družstvo FAMILY