Prehľad o organizácii
EMMA INTERIÉR, s.r.o.
Školská 17, 979 01 Rimavská Sobota
36636070
2021961634
Nemá
nezistený
17.03.2005
20.11.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod EMMA INTERIÉR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMMA INTERIÉR, s.r.o.


Konateľ EMMA INTERIÉR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EMMA INTERIÉR, s.r.o.


Predmet činnosti EMMA INTERIÉR, s.r.o.


Kataster EMMA INTERIÉR, s.r.o.


Skrátené výkazy EMMA INTERIÉR, s.r.o.