Prehľad o organizácii
SAKI TRADE, s.r.o.
Jókaiho 30, 984 01 Lučenec
36636088
2021983843
SK2021983843
1 zamestnanec
17.03.2005
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,11
0,51
20,7 %
15,5 tis. €
153,5 %
2022/2021
57,5 tis. €
340 %
2022/2021
0,09
147,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SAKI TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby SAKI TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
21,57
0,79
0,25
1,34

Zisk pred zdanením SAKI TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA SAKI TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SAKI TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAKI TRADE, s.r.o.


Konateľ SAKI TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SAKI TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti SAKI TRADE, s.r.o.


Kataster SAKI TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy SAKI TRADE, s.r.o.