Prehľad o organizácii
LESTRADE s.r.o.
L. Novomeského 1752/1, 979 01 Rimavská Sobota
36636096
2021973613
SK2021973613
2 zamestnanci
18.03.2005
Ost.služ.posk.v lesníc.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,32
0,39
3,82
17,8 %
11,2 tis. €
-28,2 %
2022/2021
51,8 tis. €
15,5 %
2022/2021
0,32
-30 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LESTRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby LESTRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
2,41
0,82
n/a
3,82

Zisk pred zdanením LESTRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA LESTRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod LESTRADE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LESTRADE s.r.o.


Konateľ LESTRADE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LESTRADE s.r.o.


Predmet činnosti LESTRADE s.r.o.


Kataster LESTRADE s.r.o.


Skrátené výkazy LESTRADE s.r.o.