Prehľad o organizácii
SANTTOS, s.r.o.
M. R. Štefánika 1666/50, 960 01 Zvolen
36636100
2021968861
SK2021968861
2 zamestnanci
18.03.2005
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-1,39
-4,49
0,45
68,9 %
-57,1 tis. €
-151,6 %
2022/2021
67,8 tis. €
16,2 %
2022/2021
-1,39
-223,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SANTTOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby SANTTOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
1,92
0,31
0,06
9,76

Zisk pred zdanením SANTTOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA SANTTOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SANTTOS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SANTTOS, s.r.o.


Konateľ SANTTOS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SANTTOS, s.r.o.


Predmet činnosti SANTTOS, s.r.o.


Kataster SANTTOS, s.r.o.


Skrátené výkazy SANTTOS, s.r.o.