Prehľad o organizácii
SK Forest s.r.o.
Za nožiarňou 22, 976 13 Slovenská Ľupča
36636118
2021965033
SK2021965033
1 zamestnanec
18.03.2005
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,15
0,28
1,83
46,6 %
13,6 tis. €
244,6 %
2022/2021
165 tis. €
16,8 %
2022/2021
0,15
307,1 %
2022/2021
26,6 tis. €
-90,2 %
2021/2020
N/A

Zisk SK Forest s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby SK Forest s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
1,46
0,53
0,04
2,62

Zisk pred zdanením SK Forest s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SK Forest s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SK Forest s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SK Forest s.r.o.


Konateľ SK Forest s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SK Forest s.r.o.


Predmet činnosti SK Forest s.r.o.


Kataster SK Forest s.r.o.


Skrátené výkazy SK Forest s.r.o.