Prehľad o organizácii
CEBAL s.r.o.
V. Jertaši 366/7, 900 65 Záhorská Ves
36636134
2021976660
Nemá
nezistený
18.03.2005
07.06.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod CEBAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CEBAL s.r.o.


Konateľ CEBAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CEBAL s.r.o.


Predmet činnosti CEBAL s.r.o.


Kataster CEBAL s.r.o.


Skrátené výkazy CEBAL s.r.o.