Prehľad o organizácii
FINISH 06 s.r.o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
36636142
2021979399
Nemá
nezistený
19.03.2005
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk FINISH 06 s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby FINISH 06 s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením FINISH 06 s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA FINISH 06 s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod FINISH 06 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FINISH 06 s.r.o.


Konateľ FINISH 06 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FINISH 06 s.r.o.


Predmet činnosti FINISH 06 s.r.o.


Kataster FINISH 06 s.r.o.


Skrátené výkazy FINISH 06 s.r.o.