Prehľad o organizácii
BuGa s.r.o.
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
36636151
2021966859
Nemá
nezistený
19.03.2005
24.09.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BuGa s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BuGa s.r.o.


Konateľ BuGa s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BuGa s.r.o.


Predmet činnosti BuGa s.r.o.


Kataster BuGa s.r.o.


Skrátené výkazy BuGa s.r.o.