Prehľad o organizácii
JUNIFAR, s.r.o.
Slovenská 1, 085 01 Bardejov
36636169
2021967893
Nemá
nezistený
22.03.2005
18.05.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod JUNIFAR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JUNIFAR, s.r.o.


Konateľ JUNIFAR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JUNIFAR, s.r.o.


Predmet činnosti JUNIFAR, s.r.o.


Kataster JUNIFAR, s.r.o.


Skrátené výkazy JUNIFAR, s.r.o.