Prehľad o organizácii
Euro Investment s.r.o.
Račianska 71, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
36636177
2021965319
Nemá
nezistený
22.03.2005
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0
6,6 %
-87 €
-103,2 %
2022/2021
N/A
-0
-103,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Euro Investment s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby Euro Investment s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,93
n/a
15,07

Zisk pred zdanením Euro Investment s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA Euro Investment s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Euro Investment s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Euro Investment s.r.o.


Konateľ Euro Investment s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Euro Investment s.r.o.


Predmet činnosti Euro Investment s.r.o.


Kataster Euro Investment s.r.o.


Skrátené výkazy Euro Investment s.r.o.