Prehľad o organizácii
N a N s.r.o.
Školská 10, 982 01 Tornaľa
36636185
2021966210
Nemá
nezistený
22.03.2005
Veľkoobchod s odpadom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod N a N s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie N a N s.r.o.


Konateľ N a N s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. N a N s.r.o.


Predmet činnosti N a N s.r.o.


Kataster N a N s.r.o.


Skrátené výkazy N a N s.r.o.