Prehľad o organizácii
Futur - Est s.r.o.
Kremnická 11, 960 01 Zvolen
36636193
2021986912
Nemá
nezistený
22.03.2005
14.03.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Futur - Est s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Futur - Est s.r.o.


Konateľ Futur - Est s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Futur - Est s.r.o.


Predmet činnosti Futur - Est s.r.o.


Kataster Futur - Est s.r.o.


Skrátené výkazy Futur - Est s.r.o.