Prehľad o organizácii
V.SETS spol. s r.o.
Fialková 9179/2, 960 01 Zvolen
36636207
2021969906
SK2021969906
1 zamestnanec
22.03.2005
Výroba stav.betón.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,61
0,68
77,6 %
30,1 tis. €
97,5 tis. €
0,14
N/A
N/A

Zisk V.SETS spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby V.SETS spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
7,47
0,22
0,07
12,04

Zisk pred zdanením V.SETS spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA V.SETS spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod V.SETS spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie V.SETS spol. s r.o.


Konateľ V.SETS spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. V.SETS spol. s r.o.


Prokurista V.SETS spol. s r.o.


Predmet činnosti V.SETS spol. s r.o.


Kataster V.SETS spol. s r.o.


Skrátené výkazy V.SETS spol. s r.o.