Prehľad o organizácii
Watzke s.r.o.
J. Cikkera 12, 962 31 Sliač
36636215
2021981786
SK2021981786
1 zamestnanec
22.03.2005
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,4
-1,1
0,38
63,6 %
-24,7 tis. €
-860,7 %
2022/2021
17,6 tis. €
-67,3 %
2022/2021
-0,4
-1 397,5 %
2022/2021
90,9 tis. €
146,3 %
2021/2020
N/A

Zisk Watzke s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby Watzke s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
3,4
0,36
0,41
0,43

Zisk pred zdanením Watzke s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA Watzke s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Watzke s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Watzke s.r.o.


Konateľ Watzke s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Watzke s.r.o.


Predmet činnosti Watzke s.r.o.


Kataster Watzke s.r.o.


Skrátené výkazy Watzke s.r.o.