Prehľad o organizácii
CHIRVALD s.r.o.
Mieru 16, 968 01 Nová Baňa
36636240
2021975802
Nemá
3-4 zamestnanci
23.03.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,03
0,22
26,8 %
1,72 tis. €
794,7 %
2022/2021
141 tis. €
14,5 %
2022/2021
0,02
672,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CHIRVALD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby CHIRVALD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
7,71
0,73
0,08
0,86

Zisk pred zdanením CHIRVALD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA CHIRVALD s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod CHIRVALD s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHIRVALD s.r.o.


Konateľ CHIRVALD s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHIRVALD s.r.o.


Prokurista CHIRVALD s.r.o.


Predmet činnosti CHIRVALD s.r.o.


Kataster CHIRVALD s.r.o.


Skrátené výkazy CHIRVALD s.r.o.