Prehľad o organizácii
Ecopora s.r.o.
Štefana Višňovského 2354/6, 960 01 Zvolen
36636258
2021976407
SK2021976407
5-9 zamestnancov
24.03.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,54
0,86
1,43
36,7 %
43,4 tis. €
79,8 %
2022/2021
213 tis. €
16,8 %
2022/2021
0,54
23 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Ecopora s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby Ecopora s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk
7,65
0,63
0,11
2,49

Zisk pred zdanením Ecopora s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Ecopora s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Ecopora s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ecopora s.r.o.


Konateľ Ecopora s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Ecopora s.r.o.


Predmet činnosti Ecopora s.r.o.


Kataster Ecopora s.r.o.


Skrátené výkazy Ecopora s.r.o.