Prehľad o organizácii
POLY - SLOVAKIA, s.r.o.
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
36636266
2021979949
SK2021979949
1 zamestnanec
24.03.2005
Výroba ost.výr.z gumy
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,05
1,04
86,4 %
3,73 tis. €
-70,8 %
2022/2021
913 tis. €
-2,7 %
2022/2021
0,01
-60,9 %
2022/2021
836 tis. €
9 399,9 %
2022/2021
N/A

Zisk POLY - SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby POLY - SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
12,05
0,14
0,05
1,22

Zisk pred zdanením POLY - SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA POLY - SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod POLY - SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POLY - SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ POLY - SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POLY - SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti POLY - SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster POLY - SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy POLY - SLOVAKIA, s.r.o.