Prehľad o organizácii
UniInkt s.r.o.
Malachov 6531, 974 05 Banská Bystrica
36636274
2021978123
SK2021978123
2 zamestnanci
24.03.2005
Maľovanie a zasklievanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
0,45
1,81
61,1 %
29,7 tis. €
1 317,7 %
2021/2020
786 tis. €
82,4 %
2021/2020
0,17
979,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk UniInkt s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby UniInkt s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
9,93
0,39
0,03
2,23

Zisk pred zdanením UniInkt s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA UniInkt s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod UniInkt s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UniInkt s.r.o.


Konateľ UniInkt s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UniInkt s.r.o.


Predmet činnosti UniInkt s.r.o.


Kataster UniInkt s.r.o.


Skrátené výkazy UniInkt s.r.o.