Prehľad o organizácii
ABALA s.r.o.
Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
36636282
Nemá
nezistený
25.03.2005
10.03.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ABALA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ABALA s.r.o.


Konateľ ABALA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ABALA s.r.o.


Predmet činnosti ABALA s.r.o.


Kataster ABALA s.r.o.


Skrátené výkazy ABALA s.r.o.