Prehľad o organizácii
Angels security spol. s r.o.
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
36636291
2021987396
Nemá
nezistený
25.03.2005
10.10.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Angels security spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Angels security spol. s r.o.


Konateľ Angels security spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Angels security spol. s r.o.


Prokurista Angels security spol. s r.o.


Predmet činnosti Angels security spol. s r.o.


Kataster Angels security spol. s r.o.


Skrátené výkazy Angels security spol. s r.o.