Prehľad o organizácii
Lonely Cat Games, s.r.o.
Bernoláková 1, 974 01 Banská Bystrica
36636304
2021971776
SK2021971776
2 zamestnanci
25.03.2005
Poraden.týk.sa počítačov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
0,17
27,78
3,9 %
49,4 tis. €
107,8 %
2022/2021
117 tis. €
59,5 %
2022/2021
0,17
71,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Lonely Cat Games, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Lonely Cat Games, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
42,69
0,96
0
28,52

Zisk pred zdanením Lonely Cat Games, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Lonely Cat Games, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Lonely Cat Games, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lonely Cat Games, s.r.o.


Konateľ Lonely Cat Games, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lonely Cat Games, s.r.o.


Predmet činnosti Lonely Cat Games, s.r.o.


Kataster Lonely Cat Games, s.r.o.


Skrátené výkazy Lonely Cat Games, s.r.o.