Prehľad o organizácii
JOALAS s.r.o.
Lieskovská cesta 3336, 960 01 Zvolen
36636312
2021986780
Nemá
nezistený
25.03.2005
08.08.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod JOALAS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JOALAS s.r.o.


Konateľ JOALAS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JOALAS s.r.o.


Predmet činnosti JOALAS s.r.o.


Kataster JOALAS s.r.o.


Skrátené výkazy JOALAS s.r.o.