Prehľad o organizácii
ZLATÁ KREMNICA, s.r.o.
Banská cesta 808/41, 967 01 Kremnica
36636321
2021990333
Nemá
nezistený
01.04.2005
13.03.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ZLATÁ KREMNICA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZLATÁ KREMNICA, s.r.o.


Konateľ ZLATÁ KREMNICA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZLATÁ KREMNICA, s.r.o.


Predmet činnosti ZLATÁ KREMNICA, s.r.o.


Kataster ZLATÁ KREMNICA, s.r.o.


Skrátené výkazy ZLATÁ KREMNICA, s.r.o.